Jönköping

Farliga partiklar ska bli färre

Efter krav från regeringen så har Jönköpings kommun nu tagit fram en åtgärdsplan för att bli bättre på att hantera hälsofarliga partiklar i luften.

Under de senaste fem åren har man genomfört undersökningar av luften i centrala Jönköping och under den perioden har värdena för vad som är tillåtet när det kommer till hälsofarliga partiklar överstigits runt 70 gånger.

 I planen finns förslag på bättre vägunderhåll och rengöring med spolmaskin, och så planerar man kampanjer som ska minska användningen av dubbdäck. De flesta partiklar som finns i luften kommer från biltrafiken, och det är dessa som nu måste minskas i Jönköping. Studier har visat att partiklarna kan ge upphov till bland annat astma.

 Kommunens nya åtgärdsplan har nu skickats in till regeringen.