Glest mellan sädesfälten

Spannmålsodlingar blir en allt ovanligare syn i Sverige, det visar statistik från jordbruksverket i Jönköping.

Från år 2009 till 2010 minskade spannmålsodlingarna med nästan 80 000 hektar, och det motsvarar ungefär en minskning på 7,4 procent.

 Enligt jordbruksverket har minskningen pågått under flera år, och beror på den allt sämre lönsamheten för spannmålsodling och nya regler för jordbruksersättning som gör det svårare att få bidrag.