jönköping

Brister i anställningsrutiner

Ett ungdomsboende i Jönköpings kommun får nu allvarlig kritik från Socialstyrelsen för att det brutit mot lagen.

Ungdomsboendet har struntat i att begära utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister, när man anställt personal. Något som är ett brott mot lagen, skriver Socialstyrelsen i sitt beslut.

Ungdomsboendet har nu fram till den 1 november på sig att svara på kritiken.