Antalet mjölkkor sinar

Jordbruksverket i Jönköping har räknat landets kossor. Och konstaterar att Sverige hade flest mjölkkor på 1930-talet.

Då, för 80 år sedan, fanns 1,9 miljoner mjölkkor. I dag är de knappt 400 000.

Numera är köttdjuren mycket vanligare än mjölkkorna.