Luftfartsverkets utredning om Jönköpings flygplats dröjer

Först efter sommaren kommer luftfartsverkets utredning om Jönköpings flygplats att vara klar. Syftet med utredningen är att på sikt sälja flygplatsen.

Utredningen ska omfatta de tre flygplatser i landet som har sämts lönsamhet. Och det är flygplatserna i Jönköping, Karlstad och Norrköping.

I utredningen ska man komma fram till vad flygplatserna har för betydelse för regionernas sysselsättning och tillväxt.