Postanställda hjälper polisen spräcka stöldligor

Anställda på Posten i länet har hjälpt polisen att komma åt stöldligor från länder i forna Sovjetunionen.

I jakten på kriminella personer från forna Sovjetunionen har polisen och Posten samarbetat. Tipsare på Posten har kontaktat polisen som sedan har beslagtagit paket som har innehållit stöldgods. Godset skickas via förfrankerade utrikespaket som finns att köpa på Postens utlämningsställen. Och de här paketen har stulits i så hög utsträckning att affärer i Eksjö har tagit bort pakten och nu måste man fråga om man vill ha ett sådant paket.

Peter Hultgren på polisen har fått många värdefulla tips från Posten-anställda, tips som gjort att brottsligar kunnat gripas. Men trots det här så är Bengt Eriksson på Postens säkerhetsavdelning mycket kritisk till de anställdas agerande och han menar att de brutit mot interna regler. Postens huvuduppgift är att skicka försändelserna till de kunder som har betalt för det, säger han.