Stockholmare räknas som högriskpatienter

Stockholmare som behandlas i på sjukhus inom Jönköpings läns landsting, sedan de fått vård i Stockholm, räknas som högriskpatienter.

Anledningen är den utbredda förekomsten av multiresistenta bakterier på sjukhusen i Stockholm som man är rädd skall spridas vidare till vårt landsting. Patienterna från Stockholm behandlas i egna rum och de måste genomgå en del blodprov innan de flyttas. Enligt Per-Erik Åbom, som är smittskyddsläkare på länssjukhuset Ryhov i Jönköping är alla landsting i landet försiktiga att ta emot patienter från Stockholm.