Fallolyckor enkla att undvika

Omkring 1000 äldre personer dör varje år efter att ha fallit omkull och över 40 000 behöver sjukhusvård. Olyckor som orsakar både lidande för dom äldre och miljardkostander för samhället. Men olyckorna är enkla att undvika.

Erfarenheter från äldreboenden i Jönköping visar att det inte krävs så stora åtgärder för att minska risken att äldre trillar och skadar sig.
Med ett systematiskt arbete där riskerna listas och varje person får en egen åtgärdslista har antalet fall minskat kraftigt.
Det handlar både om praktiska åtgärder som halksydd, bra skor och rätt belysning som rätt medicinering eller utbildningen av personalen.