Kommunen är för snål, tycker markägare i Nässjö

En fastighetsägare i Nässjö kritiserar Nässjö kommun för det låga pris de erbjuder vid ett tvångsköp av mark.

Kommunen erbjuder fastighetsägaren knappt tre kronor per kvadratmeter för marken medan fastighetsägaren vill ha 20 kronor kvadratmeter vid expropriationen. Hon har nu skrivit till Kommunfullmäktige i Nässjö och klagat över det erbjudna priset.