Miljöbov avslöjades efter konkurs

Länsstyrelsen misstänkeratt mark och grundvatten och kanske också den känsliga Anderstorpsån, förgiftats av oljor och kemikalier från Västbo Automatsvarvning i Anderstorp.

Västbo Automatsvarvning gick i konkurs för snart två månader sedan och de sju anställda skickades hem. När länsstyrelsens miljöskyddshandläggare Mats Gustafsson kom dit i förra veckan upptäckte han oljerester på marken och miljöfarligt avfall som inte tagits om hand. På golvet inne i industrin fanns olja som läckt ut från maskinerna. En del hade runnit ut i golvbrunnarna. Invallningarna var dåliga och det fanns sprickor i golvet. Länsstyrelsen befarar också att det cancerframkallande lösningsmedlet trikloretylen runnit ut under de nästan 30 år som företaget funnits på platsen. Mats Gustafsson anser att utsläppen beror på slarv. Eftersom Västbo Automatsvarvning gått i konkurs kräver nu Länsstyrelsen att konkursförvaltaren städar upp. Det ska ske snabbt, kemikalier och farligt avfall måste vara borta senast den 1 maj. Dessutom krävs en miljöteknisk undersökning för att ge svar på om det finns gifter i marken och grundvattnet. Alldeles intill företaget finns både Anderstorps fotbollsarena och den känsliga Anderstorpsån. Mats Gustafsson säger till Nyheterna att han hoppas att inte gifterna spridit sig till ån.