Nya rättigheter för studenter införs

Regeringen har idag fattat beslut om åtgärder som stärker rättssäkerheten för studenter inom högskolan.

I framtiden kommer studenter bland annat att kunna få ett betyg omprövat av en examinator om det är uppenbart att det inte är riktigt. Studenter kommer också att ha rätt att överklaga beslut om de fått avslag för att börja studera eller för att göra studieuppehåll. De nya reglerna kommer att gälla från och med årsskiftet.