Jönköping

Nattjobb ska ge mindre kaos

I framtiden kommer det bli vanligare att vägarbeten genomförs nattetid i Jönköpings län. Syftet är att minska störningarna i trafiken.

Det var i somras som Trafikverket genomförde ett försök med nattarbete i samband med ett underhållsarbete på E4:an mellan Huskvarna och Jönköping, ett försök som föll väl ut.

– Då tyckte vi att det är motiverat att jobba på en tid på dygnet när vi inte stör så många trafikanter, det vill säga när folk är hemma och sover säger Lennart Andersson som är regionchef på Trafikverket.

Det var i augusti som Trafikverket - eller Vägverket som det hette tidigare - på försök genomförde ett större vägarbete nattetid i Jönköpings län.

Erfarenheterna har nu utvärderats och även om det blev något dyrare för Trafikverket att jobba nattetid än dagtid så gjorde man andra vinster menar Lennart Andersson. Framförallt blev arbetsmiljön bättre för personalen genom att säkerheten ökade när trafiken var låg, men samhället gjorde också en vinst när störningarna minskade.

– Sedan är det svårt att räkna ut den samhällsnyttan, men för den enskilde trafikanten som ska till jobbet eller jobbresan är det förstås ett stort värde i att slippa köer.

Kommer ni att jobba mer på natten framöver?

– Jag tror vi kommer att utveckla det här arbetssättet och bli bättre på att prioritera de vägsträckor vi ska göra det på och identifiera de tider på dygnet och året då vi ska göra de här jobben, det tror jag absolut säger Lennart Andersson som är chef för Trafikverkets region syd.