Färre klagmomål på vården i länet

Antalet klagomål på vården i länet fortsätter att minska.

Förra året hörde 625 personer av sig till Patientens direktkanal, en minskning med nästan 50 fall jämfört med året innan.

Antalet fall hos Patientnämnden, som tar emot klagomål på såväl hälso- och sjukvård, tandvård och kommunal äldrevård, minskade för femte året i rad. Här var antalet fall 285 förra året mot 306 året innan.

Antalet vårdanställda som anmäldes till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ökade dock från 42 till 64 fall. Men bara sju anmälningar ledde till någon form av påföljd.