Vetlanda

Skola kan fällas för diskriminering av romer

Vetlanda kommun riskerar att få betala flera hundra tusen kronor i skadestånd till två romska barn, som, enligt diskrimineringsombudsmannen, ska ha mobbats och diskriminerats vid en skola i kommunen.

För första gången driver diskrimineringsombudmannen, DO, ett fall om skolans ansvar för diskriminerade barn till domstol.

- Man vill ju vara säker på att det finns en trygghet när man släpper sina barn till skolan, säger Ralf Novak Rosengren, barnens styvpappa.

Redan för tre år sen kontaktade Ralf Novak Rosengren och hans fru diskrimineringsombudsmannen, DO, eftersom dom ansåg att skolan i Vetlanda kommun inte gjorde tillräckligt för att hjälpa dom två barnen, en flicka och en pojke, som blev utsatta för trakasserier, och till och med misshandel på grund av sitt romska ursprung. De kallades för tattare och zigenare bland annat.

Flickan började mobbas när de andra barnen fick reda på att var rom. Hon gick då på lågstadiet, och styvpappan Ralf Novak Rosengren berättar hur barnen mådde:

- Mycket dåligt. Flickan låste in sig på toaletten och var inte med på raster.

DO utredde fallet och kom fram till att föräldrarna hade rätt; skolans personal borde ha gjort mer för att förhindra fortsatta trakasserier. Men DO kunde inte komma överens med skolan och därför blir det  första gången som ett fall som rör kommunens ansvar för att barn inte ska diskrimineras i skolan drivs i domstol sen lagen kom till 2006. Det säger utredaren Heidi Pikkarainen:

- Vi driver det här för att barn har utsatts för diskriminering och vi anser att de ska få upprättelse. Men också för att det finns en del intressanta frågor i detta.

En fråga är hur långt skolan borde ha gått för att ge barnen hemspråksundervisning. Det, och en lång rad händelser på skolan kommer att avhandlas i Eksjö Tingsrätt nästa vecka. Och det är första gången som ett fall som rör kommunens ansvar för att barn inte ska diskrimineras i skolan drivs i domstol sen lagen kom till 2006. Men skolchefen i Vetlanda kommun Hans Svensson säger att han och personalen på skolan har en helt annan bild av vad som hänt - han anser att skolan har gjort allt som står i dess makt för att hjälpa barnen:

- Vi menar att skolan haft ett stort engagemang för de här barnen, och därför finns det inte grunder för något av de påståenden som DO lagt oss till last.

DO kräver skadestånd på 100 000 kronor per barn av kommunen. På tisdag i nästa vecka börjar rättegången.