Länsstyrelsen håller inte med miljönämnden

Länsstyrelsen tar nu Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner i örat.

Det handlar om ett ärende kring företaget Isaksson och Söner i Habo. Efter miljöinspektion har Isakssons fått en rad krav från miljönämnden, som länsstyrelsen nu säger inte är nödvändiga.

Däremot håller man med nämnden när det gäller att skrot på företagets tomt som kan innehålla miljöfarliga ämnen ska förvaras regnskydat och på hård mark. Om det inte åtgärdas kan företaget tvingas betala vite på 30.000 kronor.

Isakssons hade också synpunkter på att vissa miljöinspektörer borde befrias från sitt uppdrag - men det gick länsstyrelsen inte med på...