Sämre vård för reumatiker i vårt län än i flera andra

Reumatiker som bor på Gotland eller i Kronobergs län får en betydligt mer påkostad läkemedelsbehandling än de som bor i Jönköpings län. Det visar en sammanställning som Reumatikerförbundet gjort.

På Gotland satsade man förra året nästan 70.000 kronor på reumatikermedicin per 1000 invånare, medan kostnaden här i länet är knappt hälften.
Ordföranden i Reumatikerförbundet, Lena Öhrsvik, befarar att skillnaden beror på att vissa landsting snålar på den nya, effektiva men också dyra reumatikermedicinen.
Hon säger också att det är det medicinska behovet och inte bostadsorten som ska styra valet av behandling.