Vägräcken kan bli miljöproblem

Vanliga vägräcken läcker ut zink, något som kan bli ett miljöproblem.

Länsstyrelsen har tagit prover längs med E4:an för att kolla halterna av zink.

Allt fler vägar får vägräcken och mitträcken, som framför allt är vanliga på trefiliga vägar som till exempel delar av väg 31 mellan Jönköping och Nässjö.
Men för att räckerna ska hålla bättre och inte rosta så lätt är de belagda med zink och detta nöts till vissa delar av när det regnar och snöar.

Länsstyrelsen har nu tagit prover på bäckar som rinner ut i Vättern och det visar på låga zinkhalter.

När man däremot tagit prover på vatten som finns direkt på vägarna är halterna betydligt högre. Vid ett tillfälle på E4:an nära Huskvarna var halten 1850 mikrogram zink per liter och enligt Naturvårdsverket ska halterna inte ligga över fem mikrogram.

Matti Envall arbetar med miljöfrågor på Vägverket och han säger att det handlar om en avvägning när det gäller trafiksäkerhet kontra miljön och att vattnet som finns på vägarna ofta späds ut så mycket så att det inte blir skadligt i naturen.

Marie Lundgren, kemiingenjör på Länsstyrelsen i Jönköpings län säger till SR Jönköping att det är svårt att säga hur zinket i vägräckena kommer att påverka miljön i framtiden.
- Är det höga halter kan det påverka bland annat fiskar, säger Lundgren.