Bråk kring tingsrätten i Eksjö

Cheferna inom polisen i Jönköpings län har helt olika uppfattningar i frågan om framtiden för Eksjö tingsrätt.
Länspolismästare Seppo Wouri menar att tingsrätten kan läggas ner. 
Chefen för polisen på Höglandet, Börje Wilsborn, tycker precis tvärtom.

Enligt ett förslag från Domstolsverket ska tingsrätterna i Eksjö och i Värnamo läggas ner.

Detta innebär att det skulle bli en enda tingsrätt i Jönköping, men försaget att lägga ner tingsrätten i Eksjö har lett till en våldsam debatt där riksdagsledarmöter och andra visat sitt missnöje mot förslaget.

Även polisen i länet får nu chansen att yttra sig i frågan och då skriver länspolismästare Seppo Wouri att han inte har några invändningar mot att tingsrätten i Eksjö läggs ner förutsatt att vissa kriterier uppfylls.
Men Chefen för polisen på höglandet, Börje Wilsborn, menar att det vore förödande att lägga ner tingsrätten.

Krister Norberg, som är lagman vid tingsrätten i Eksjö, är besviken men inte särskilt förvånad över Länspolismästarens agerande.