Värnamo

Frias för barnmordet

Den kvinna som misstänkts för att ha legat bakom mordet på en 3-årig flicka i Hånger 2003 friades idag av Göta hovrätt.

Flickans pappa är dömd för mordet på sin dotter men hävdade i vintras att det var hans dåvarande sambo som fått honom att göra det.

I tingsrätten dömdes hon till tio års fängelse, men domen överklagades och hovrätten ser alltså annorlunda på bevisen och friar kvinnan.

– Självklart positivt men väntat eftersom hon blev försatt på fri fot två timmar efter avslutad förhandling i hovrätten säger kvinnans advokat Leif Silbersky.

Hovrätten håller visserligen med åklagaren om att den morddömde mannen varit starkt styrd av kvinnan, men menar att bevisen inte håller för att döma henne för anstiftan till mord.

Hovrätten menar i sin dom att åklagaren bygger till stor del bygger sitt åtal på uppgifter från den dömde pappan. Rätten skriver att de uppgifterna måste värderas med försiktighet, dels för att han är medåtalade och därmed kan ha motiv att svartmåla kvinnan och dels för att pappan vid tiden för mordet var allvarligt psykiskt störd. De gör därför bedömningen att pappan inte är trovärdig.

Åklagaren har i sin bevisning bland annat använt kvinnans dagboksanteckningar men hovrätten ser inte dem som entydiga och skriver i domen att de snarare kan tolkas mot än för åklagarens bevisning.

Slutligen konstaterar rätten att uppgifterna är besvärande för kvinnan, men inte tillräckliga för att döma henne för brottet.

Enligt Silbersky är det troligt att kvinnan kommer att yrka på skadestånd för den tid hon suttit frihetsberövad.

Hur kan tingsrätten och hovrätten se så olika på fallet?

– Om tingsrätten sänker beviskraven på det viset som de har gjort så kan det bli så här. Hovrätten har återställt hur man ska se på bevisning i sådana här sammanhang och då blev det en friande dom säger Silbersky.

Nyheterna har sökt åklagaren för en kommentar men inte lyckats.