Man med brutet ben skickades hem från sjukhus

En man som vårdades på Höglandssjukhuset i Eksjö skickades hem trots att han varken klarade av att gå eller äta. Och orsaken till att han inte kunde gå visades sig sen vara ett benbrott.

Det var en dag i februari som den 74-årige mannen blev inlagd för att få en planerad blodtransfusion. Han kunde då gå med stöd och äta själv. Dagen efter var mannen mycket sämre, men avdelningspersonalen skickade ändå hem honom utan att meddela vare sig anhöriga eller hemtjänsten om försämringen.

När mannen kom hem berättade han att han hade ramlat under sjukhusvistelsen och distriktssköterskan ordnade med en röntgenundersökning. Den visade ett benbrott och mannen lades in på sjukhus igen, fast på en annan avdelning.

På den första avdelningen arbetar man nu för att förbättra sina rutiner och händelsen har anmälts enligt lex Maria till Socialstyrelsen.