Anderstorp

Motorbana anmäls efter sen körning

Motorbanan i Anderstorp har polisanmälts av Gislaveds kommun. Det är miljökontoret som anmäler motorbanan eftersom de brutit mot de villkor de har för sin verksamhet.

Kvällen före midsommar kördes det på banan fram till klockan 20, trots att de bara har tillstånd att köra fram till klockan 17.

Därför har miljökontoret polisanmält motorbanan i Anderstorp, för brott mot miljöbalken. Det är ett brott som kan ge fängelse, men mer sannolikt är böter för den ansvarige om man fälls.

Anmälan hotar inte motorbanans tillstånd.