Vetlanda

Skolan har inte gjort fel - romska barn känner sig kränkta

Idag fortsatte rättegången mot Vetlanda kommun, ett fall kring ett fall om diskriminering av två romska barn. Idag var det bland annat lärarna som fick höras.

Skolchefen i Vetlanda kommun, Hans Svensson, var på plats och han vidhåller att skolan har gjort allt för att stoppa trakasserierna mot barnen.

– Det handlar om att vi naturligtvis gett dem ordentligt stöd när det gäller den pedagogiska insatsen. Att vi när de varit i bråk, vi menar att de i endast ett fåtal fall har etnisk bakgrund, har vi rett ut bråken och kontaktat föräldrarna.

Idag fortsatte alltså rättegången mot Vetlanda kommun. Det var främst lärarna som fick lämna sin version av händelserna.

Enligt lärarna ska man ha haft läget under kontroll och tagit tag i problemen fort.

Barnen, som då var 8 och 11 år gamla, ska ofta ha kallats för tattare och zigenare och deras mamma ska även ha fått utstå andra former av diskriminering i skolan.

Lärarna menar att de har gjort väldigt mycket för att förhindra trakasserierna genom bland annat så kallade kompis-samtal där barnen får sitta i en ring och själva berätta om vad de har blivit utsatta för och hur de mår.

Lärarna säger också att de inte har märkt av att barnen har mått dåligt, trots att ett av de romska barnen gett ett brev till en av lärarna och där skrivit att hon inte mått bra. Läraren menar att hon ombads från rektorn att fortsätta med kompis-samtalen och därigenom lösa det.

Man har även på skolan haft besök av en specialpedagog som har pratat om konfliktlösningar för barnen.

Diskriminerings Ombudsmannen, DO, säger efter att ha hört lärarnas vittnesmål att de fortfarande anser att skolan inte har gjort tillräckligt för att stoppa trakasserierna.