Många vill bli ordningsvakter

Att utbilda sig till ordningsvakt blir allt populärare.
Aldrig förr har så många sökt utbildningen och aldrig förr har så många kvinnor gått utbildningen som i år.

Inte mindre än sjuttio personer sökte till de tjugotvå utbildningsplatserna, så stort har intresset aldrig tidigare varit.

Inte heller har det varit så många kvinnor som nu på utbildningen, sju av de tjugotvå blivande ordningsvakterna är kvinnor.

Det är polisen som håller i utbildningen, det finns cirka 330 ordningsvakter i Jönköpings län.