Regionförbund på gång i länet

Igår togs ett steg mot ett förverkligande av ett regionförbund i länet. För då träffades representanter från länets 13 kommuner och från landstinget för att få igång projektet.

Regionförbundet är i stort sett en fortsättning på det regionparlament som diskuterades för några år sedan.
Det gick planerna aldrig i lås, men nu finns det förhoppningar om att regionförbundet ska bli verklighet. Men då krävs att länets alla 13 kommuner vill vara med, liksom landstinget.
Landstingsrådet Hans Toll är ändå förhoppningsfull, och tror att alla kommer att vilja vara med.
Tanken är att regionförbundet ska ta över en del av länsstyrelsens uppgifter, till exempel en del tillväxtfrågor och frågor som rör  kommunikationer och IT.
-Tanken är att besluten ska föras närmare medborgarna och därmed öka demokratin, säger Hans Toll.
I mitten av juni ska länets kommuner fatta beslut om regionförbundet.