Ny lag ska förhindra långa strömavbrott

1:22 min

Från och med första januari 2011 blir det olagligt med strömavbrott längre än 24 timmar. Men även om lagen skärps så riskerar inte elbolagen några strängare straff om dom bryter mot den nya lagen, det säger Ulrica Gotthardsson informationschef på Jönköping Energi.

Det var efter stormen gudrun 2005, då stora delar av elnätet i södra sverige kollapsade, som regering och riksdag beslutade skärpa kraven för nätbolagen. Det var inte okej att kunder var utan ström i flera veckor, inte ens efter en storm.

Så redan 2006 infördes bestämmelser om avbrottsersättning. En kund som var utan ström i tex 15 timmar ska få tillbaka 12,5 % av den årliga nätavgiften. Sen ökar ersättningen succesivt ju längre avbrottet varar. Och nu skruvar man åt tummarna ytterligare för nätbolagen, från och med årsskiftet är det förbjudet enligt lag med elavbrott som är längre än 24 timmar.

Men även om lagen skärps så riskerar inte elbolagen några strängare straff om dom bryter mot den nya lagen, det berättar Ulrica Gotthardsson informationschef på Jönköping Energi.

-Än så länge har man inte ändrat sanktionerna utan avbrottsersättningarna finns sedan flera år tillbaka och de ökar ju succesivt med tiden, men de finns även över 24 timmar säger Ulrica Gotthardsson.

Och både avbrottsersättningen och den nya lagen, har haft effekt menar Ulrica Gotthardsson. Risken för elavbrott är betydligt mindre idag än för 5 år sedan.

-Det ställer krav på att underhållet av elledningarna sköts och att fler elledningar grävs ned och genom att skärpa avbrottseresättningarna har det en effekt ändå. Och det långsiktiga uttrycket har varit att från och med den 1 januari 2011 ska det inte vara okej med avbrott längre än 24 timmar.