SFI-bonus snabbar på svensk-studier

1:43 min

Det har nu gått fyra månader sedan bonus för snabba svenskstudier infördes. I Jönköpings län läste nära 2770 personer vid SFI (svenskundervisning för invandrare) under 2009, av dem blev 43 procent godkända i åtminstone en kurs, och genom bonusen hoppas man att ännu fler ska nå godkänt inom ett år.

– Det är jättebra, det är jätteeffektivt, säger en man.

– Jag tycker det är bra, säger en kvinna.

– Jag tänker att det är bra, säger en man.

Får det dig att vilja studera snabbare?

– Ja, jag vill studera snabbare.

Sedan den 1 september 2010 har det varit möjligt för nyanlända invandrare att bli beviljade en skattefri bonus på mellan 6 och 12 000 kronor beroende på hur snabbt hon eller han slutfört vissa kurser inom SFI, svenskundervisning för invandrare. Syftet med bonusen, som beräknas kosta omkring 100 miljoner kronor varje år, är att få fler nyanlända invandrare att lära sig svenska snabbare och därmed förbättra sina möjligheter att få jobb.

Förra hösten infördes bonusen på försök i 13 kommuner. I en utvärdering var det oklart vilka effekter bonusen hade - men den infördes ändå i hela landet. Vi hör Integrationsminister Erik Ullenhag:

– Vad jag tycker är enormt viktigt är att vi gör vad vi kan för att förändra en intergrationspolitik så att människor snabbt får chansen att lära sig svenska och komma i jobb. Då finns det alltid en avvägning när man jobbar politiskt mellan snabbhet och få saker på plats i verkligheten och att avvakta utvärderingar.

Bonusen har bland annat kritiserats för att den skulle kunna gynna de som redan har lätt att lära sig eftersom man får mer pengar ju svårare kurs man klarar. Men Erik Ullenhag menar att skillnaderna är nödvändiga:

– Om du skulle få samma bonus för varje nivå, då skulle det kunna finnas en risk att människor skrev in sig på en lägre nivå för att få del av bonusen.

SFI-bonusen beräknas ju kosta omkring 100 miljoner kronor varje år, är det rimligt att satsa så mycket pengar när man inte känner till effekterna?

– De 100 miljoner kronorna bygger ju på att väldigt många klarar nivåerna, för det är då bonusarna betalas ut. Landar vi i att 100 miljoner betalas ut, då kommer den visat sig ha effekt för då kommer väldigt många fler ha lärt sig svenska snabbare.

I slutet av december 2012 ska en utvärderingen av bonusen vara klar.

Antal elever som fått godkänt år 2009 uppdelat på län:

Samtliga län 35 588

Stockholms län 9199

Uppsala län 1029

Södermanlands län 1524

Östergötlands län 1614

Jönköpings län 1197

Kronobergs län 804

Kalmar län 713

Gotlands län 89

Blekinge län 619

Skåne län 5619

Hallands län 632

Västra Götalands län 5856

Värmlands län 662

Örebro län 924

Västmanlands län 958

Dalarnas län 844

Gävleborgs län 1060

Västernorrlands län 630

Jämtlands län 254

Västerbottens län 703

Norrbottens län 658

Uppgifterna avser antal elever som har fått godkänt (betyg G eller VG) på en eller flera kurser under kalenderåret 2009.

Källa: Helena Wintgren, Skolverket