Huskvarna

Engelska skolan ångrar sig inte

Det var nödvändigt att placera en 13-årig elev på Engelska skolan i Huskvarna i ett enskilt rum. Det svaret ger Engelska skolan till Skolinspektionen som granskat fallet med den filmande pojken.

Nyheterna har tidigare berättat om pojken, som la ut en film på facebook, som han tagit i ett klassrum. Pojken tog snabbt bort filmen, men skolan valde ändå att undervisa honom enskilt.

Föräldrarna anmälde skolan till skolinspektionen, som nu alltså fått skolans yttrande. Och där skriver man att dom andra eleverna länge blivit störda av pojken, och att hans uppförande inte kunde accepteras.

Pojken har nu bytt skola.