Tranås

Tranås det goda exemplet

1:31 min

Med bara ett undantag tappar alla kommuner på Höglandet invånare. Bara en enda kommun ökar. Tranås Kommun. Det visar de senaste befolkningssiffrorna från SCB.

Under fredagen kom de nya befolkningssiffrorna från Statistiska Centralbyrån, Scb och för Höglandskommunerna är det dyster läsning. Utflyttningen fortsätter och alla kommuner minskar men det finns ett undantag, Tranås kommun. Där har nämligen politikerna tagit beslut om att befolkningen ska öka, och det har den också gjort. Förra året fick kommunen 76 fler invånare.

- Det är en medveten strategi vi haft, över partigränserna, under hela förra mandatperioden, att vi måste jobba stenhårt för att öka befolkningen, säger Anders Wilander är moderat kommunalråd i Tranås.

2006 beslutade politikerna i Tranås att kommunen måste växa och man tog fram en ny vision. Den blev väldigt tydlig och konkret, att 2025 ska Tranås ha 20 000 invånare. Det innebär att kommunen måste växa med ungefär 100 personer om året fram tills dess. Och det har man gjort hitills.

Visionen har satt sig och alla kommunanställda kan den utantill och även de flesta tranåsbor. Vision genomsyrar kommunens planeringsarbete, från kommunledning till enskilda medarbetare. Men det var många som var skeptiska till en början, berättar Anders Wilander inte kan politiker besluta att en kommun ska växa.)

- Alla experter sa att det går inte och då kan man antingen finna sig i det eller vänder man på det hela och säger att det går och så här långt har det ju gått bra, säger Wilander.

- Det är en sak att bestämma ett visst antal människor ett visst år men hur jobbar ni för att nå målen?

- Vi jobbar internt med marknadsföring, varje Tranåsbo ska vara en ambassadör för sin egen hembygd. Vi jobbar mycket med kommunikationer och vi har lagt väldigt mycket resurser på nya bostadsområden. Man kan ju inte tro att man kan växa om man inte har något att erbjuda, säger kommunalrådet moderaten Anders Wilander.