Sävsjö

Fler poliser till Höglandet

Sävsjö kan snart få fler poliser. Både polisen och kommunen tycker att två områdespoliser som finns idag inte är tillräckligt.

Det är en arbetsgrupp med kommunala politiker och representanter från polisen som konstaterat att antalet poliser i förhållande till antalet kommuninvånare är lågt och det märks enligt Stefan Gustafsson (KD) ordförande i kommunstyrelsen i Sävsjö.

– Vi har ju rätt mycket bekymmer med droger och brott, säger Stefan Gustafsson.

Kommunen är villig att ordna garageplatser för bilar som kan behövas och kan också ställa upp med omklädningsutrymmen och vapenskåp för poliserna för att spara tid åt dem.

– Som det är nu så får de åka till Eksjö och hämta bilar och det tar mycket tid, säger Stefan Gustafsson.

Innan det blir några nya poliser så ska kommunstyrelsen fatta beslut om det här, och beslutet ska också skrivas under av länspolismästaren.