Forskning i Jönköping

Blindtarmsoperationer i onödan

1:58 min

Det kan vara farligare att operera en blindtarm akut än att vänta och ställa en säkrare diagnos. Det visar forskning i Jönköping, en forskning som går stick i stäv med läkarkårens inställning.

Det är en ny forskningsrapport som jönköpingsläkaren Roland Andersson står bakom som presenterar den resultaten. Roland Andersson är medveten om att det går emot läkarkårens inställning.

– Det är så mycket myter om det här med blindtarmsinflammation, hur snabbt man måste operera och så här. Just det här med de onödiga operationerna, att de inte är ofarliga är nog okänt. Det är ny kunskap säger Andersson, som gjort forskningen tillsammans med doktoranden Manne Andersson. Rapporten kommer om någon vecka publiceras i världens mest ansedda medicinska tidskrift inom kirurgin, Annals of Surgery.

På Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har många akuta blindtarmsoperationer gjorts under årens lopp. Varje år opereras omkring 9 000 personer i landet, cirka 400 i Jönköpings län. Men nu visar Roland Anderssons forskning att många av dem utsatts för onödiga risker.

Den visar att, tvärt emot vad man tidigare trott, risken att dö efter en brusten blindtarm inte så jättemycket högre jämfört med om blindtarmen är vanligt inflammerad. Bara det att bli utsatt för en operation när man är gammal, skör och skröplig så kan kanske en operation i sig vara farlig. Det är vad vi visat i den här studien.

Men det kanske mest överraskande resultatet visade sig när forskargruppen granskade riskerna för dödsfall vid onödiga operationer.

– Till vår förvåning var dödligheten väldigt hög i just den gruppen där man hade opererat och blindtarmen inte var sjuk och man hittade kanske inte heller i samband med det vårdtillfället orsaken till buksmärtan. Många kom tillbaka efter ett tag med kanske odiagnostiserade sjukdomar som var orsak till deras dödsfall.

Vad tänker du om det?

– Att vi måste bli bättre på att ställa diagnosen, att vi måste låta det ta tid säger Roland Andersson.

Fråga