GISLAVED

Soltrappa

Nu har bygget börjat av något så ovanligt som en soltrappa i Gislaved. Det är en del av att ett förnyat och snyggare centrum. Bl a byts också belysningen ut.

- Det är skuggigt på stora delar av Gislaveds gågata, men nu blir det en trappa i solen att slå sig ner i och umgås, säger stadsarkitekten Magnus Runesson.
Soltrappan ska också på ett bättre sätt knyta ihop gågatan med Stortorget och kostar cirka en kvarts miljon kr.