Länet

Vi äter för lite frukt och grönt

Bara en av tio invånare i Jönköpings län äter tillräckligt med frukt och grönt. Det visar en ny sammanställning som Statens Folkhälsoinstitut tagit fram i samband med satsningen Ett friskare Sverige, som just nu pågår över hela landet.

Livsmedelsverket rekommenderar att vi äter frukt och grönsaker minst fem gånger per dag, totalt ett halvt kilo för att vi ska må bättre och förebygga sjukdomar. Det motsvarar till exempel tre frukter och två rejäla nävar grönsaker.

I länet här når bara 15 procent av kvinnorna upp till det och endast fem procent av männen.