Landstinget

Datakrångel kvar i landstinget

1:17 min

Personalen på länssjukhuset Ryhov kommer även i fortsättningen att tvingas skriva in sina arbetstider och annat i det befintliga arbetstidsregistreringssystemet. Detta trots att personal på operationsavdelningen skrivit brev till ledningen.

26 sjuksköterskor och undersköterskor på operationsavdelningen på länssjukhuset Ryhov har skrivit protestbrev till ledningen och berättat om problemen med systemet.

Det handlar bland annat om att det är krångligt och tar lång tid, tid som skulle kunna läggas på vården. De 100 anställda på avdelningen lägger, enligt brevskrivarna, ner sammanlagt två och en halv heltidstjänst i veckan på att hantera det administrativa systemet.

Men landstingets personaldirektör Anders Liif säger att det inte kommer att bli något nytt IT-system. Däremot ställer man krav på leverantören att den ska göra systemet lättare att hantera.