LASSO

Nya rön om folksjukdomen fibromyalgi

5:43 min

Fibromyalgi är en sjukdom, som det dröjde länge, innan den accepterades av sjukvården. Den fick många nedsättande benämningar som "sveda, värk och brännkärring". Men nu forskas det mycket kring fibromyalgi.
Idag är det den internationella Fibromyalgidagen och då berättar docent Eva Kosek på Karolinska institutet, en av de främsta forskarna i Sverige, om fibromyalgi vid en föreläsning i Värnamo. Hon kan bl a berätta att forskarna har blivit mycket bättre på att se VAD i hjärnan som gör att många som lever med ständig smärta. Så förhoppningen är att de kan få bättre vård. 

Eva Kosek är överläkare och docent på Smärtcentrum på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Hon är specialist i rehabiliteringsmedicin och smärtlindring. Hennes doktorsavhandling, som var klar 1996, handlade om fibromyalgi. Idag är det en erkänd diagnos både i Sverige och Internationellt.
Uppemot en kvarts miljon svenskar kan vara drabbade av fibromyalgi, ett smärtsyndrom som orsakar stort lidande.
Forskningen visar att fibromyalgi är en störning i signalsystemet mellan hjärnan och övriga kroppen. Kronisk smärta och trötthet är två av många symtom som är utmärkande.
Eva Kosek samarbetar med Martin Ingvar i ett forskningsprojekt om hjärnans reaktioner på smärta.
Genom ökad kunskap kan sjukvården förhoppningsvis tidigarelägga diagnosen fibromyalgi, men också ge en förbättrad rehabilitering och ökad förståelse. Öka livskvaliten och minska sjukskrivningarna.