Landstinget

Ortopedköer kräver extrainsatser

Köerna till ortopedin i länet är så långa i länet nu att landstinget satsar fyra miljoner kronor extra på att kapa dem. Pengarna ska bland annat gå till extra mottagningar och köp av operationer hos andra landsting.

Landstinget i Jönköpings län anser att den här satsningen är nödvändig för att man sedan ska kunna få del av regeringens kömiljard när det gäller operationer och andra åtgärder.

Kravet är då att minst 70 procent av patienterna som fått besked om att de ska opereras får göra det inom 60 dagar.

Under våren har väntetiden till till exempel en höftledsoperation i Jönköping varit över 90 dagar.

De fyra miljonerna som landstinget lägger på att korta vårdköerna tas från medel som är avsatta för tillgänglighetsbefrämjande insatser.