Vetlanda

Företagssamarbete ger nya jobb

Mellan tio och 15 nya tjänster kommer att skapas i och med att företagen Sapa och T-emballage har tecknat ett tioårigt samarbetsavtal för logistik.

Avtalet innebär att T-Emballage ska ansvara för Sapas lagerhållning och distribution av gods. Dessutom kommer man inom kort kommer att bygga ett 8 000 kvadratmeter stort lager i anslutning till företagets befintliga anläggning i Nydala vid norra infarten till Vetlanda.

Den nya anläggningen beräknas stå klar i februari 2012.