Värnamo

Räddningstjänsten släcker skogsbrand

Det brinner just nu i ett skogsparti i Alandsryd i Värnamo. Branden startade strax före klockan 14 och just nu är räddningstjänsten i Värnamo på plats.

Släckningsarbetet försvåras dock av att det brinner i ett svårtillgängligt område.

Enligt räddningstjänsten finns det i nuläget ingen spridningsrisk och branden är begränsad till några hundrda kvadratmeter i ett friluftsområde.