Aneby

Fler små grisar dör tidigt

2:16 min

Det har blivit allt vanligare att griskultingar dör under sina första veckor. Nästan var fjärde svensk gris dör under dom första veckorna, det visar beräkningar som Sveriges Radio gjort. En del föds döda, andra svälter ihjäl och en del blir sjuka och måste avlivas. Under de senaste åren har grisdödligheten ökat i princip varje år.

Nästan var fjärde gris i Sverige dör under den första tiden, det visar siffror som Sveriges Radio räknat fram. En del föds döda, andra kläms eller svälter ihjäl och vissa blir så sjuka att de måste avlivas. Andelen grisar som dör har i princip ökat varje år under 2000-talet.

Den främsta förklaringen till den höga dödligheten tros bero på att suggorna får större kullar idag än tidigare. Experter menar att branschen och forskare nu måste arbeta mer för avla fram livskraftiga kullar.

-Suggan klämmer ihjäl en del grisar och hon kan ju bli aggressiv i samband med grisningen och biter ihjäl en del grisar, säger Magnus Karlsson.

SR/Ekot har tagit del av grisbranschens egna siffror, här redovisas vad som händer med kultingarna från nästan hälften av landets suggor. Trenden är tydlig, dödligheten ökar. En del föds döda och andra svälter eller kläms ihjäl och en del som den här grisen blir sjuka och måste avlivas.

-Den här grisen har fel på bakbenen och den måste vi avliva, säger Magnus Karlsson

Under dom senaste tio åren har andelen smågrisar som dör ökat i princip varje år. 2000 var det 19%, förra året var det 23,5%. Lotta Rydhmer är professor i husdjursförädling på Sveriges Lantbruksuniversitet.

-Den är för hög , vi ska inte ha en så hög smågrisdödlighet. Det är inte rimligt av etiska skäl, det är ett resursslöseri och kopplat till ett djurlidande hos smågrisar som dör och det är oekonomiskt, säger Lotta Rydhmer.

Den främsta förklaringen till att grisdödligheten nu är högre än den varit tidigare tros beror på att suggorna avlats för att få större kullar. Men här menar Lotta Rydhmer att branschen tillsammans med forskarna måste gör mer för att minska dödligheten.

-Det viktiga är att det föds lagom många så dom har goda chanser att överleva och att grisarna får en så bra miljö som möjligt, säger Lotta Rydhmer.

Den svenska grisproduktionen är mycket pressad, det är en förklaring till dom senaste årens utveckling där man avlat för att få få fram större kullar. Grisbonden Magnus Karlsson säger att skulle lönsamheten varit bättre hade de kunnat ha mer personal som övervakar när nya kullar föds fram och därmed minskat dödligheten.

-Vore lönsamheten bättre kanske motivationen för mer personal vara en sak för att minska dödligheten, säger Magnus Karlsson.