Kulturen i Jönköpings län

Kulturutveckling på gång

0:50 min

Igår slog både statliga, regionala och kommunala kulturrepresentanter sina huvuden ihop för att lösa frågan om hur man ska utveckla kulturutbudet i Jönköpings län.

Anledningen är att landstinget nästa år får större ansvar när det gäller att fördela statliga pengar till kulturen.

Men frågan är inte enkel.

Det har funnits stora barrirärer mellan olika delar av kulturlivet menar Jörgen Lindvall, som är kulturchef i Jönköpings län, även om det nu skett en attitydförändring.

- Det där är på väg att rämna på ett fantastiskt sätt. Att en kommunpolitiker kan sitta sida vid sida med en regional organsiation och en statlig myndighet och diskutera värdet av kultur, det är det här ett tydligt exempel på.

- Hur tror du invånarna i Jönköpings län kommer märka det här då?

- Kulturen kommer få en större arena att spela på. Man kommer stöta på samtalet om kulturen och en större öppenhet om vad vi ska använda kulturen till, säger Jörgen Lindvall.