Nässjö

Budgetslarv stoppas

1:26 min

Nu måste flera politiker i Nässjö lära sig att hålla i pengarna. Nu har kommunrevisonen fått nog och kräver att politikerna lär sig hur man håller budget.

Efter att flera nämnder i Nässjö överskridit budget i 16 års tid har dom nu fått en anmärkning av kommunrevisionen.

Men budgetslarvet beror inte bara på stora kostnader utan också om en slags kultur menar kommunstyrelsens ordförande socialdemokraten Bo Zander.

- Det kanske finns en särskild kultur i Nässjö som vi måste arbeta med att bryta, säger han.

År efter år har omsorgsnämnden, individ och familjeomsorgsnämnden och barn- och ungdomsnämnden i Nässjö använt mer pengar än den budget som kommunfullmäktige beslutat om. För individ och familj så handlar det om dom senaste 16 åren och nämnden har fått en anmärkning av kommunrevisionen.

Bo Zander tror att det handlar om en pressad ekonomi med många kostnadsökningar - men att det också alltså kan handla om en kultur där politikerna vant sig vid att det är okej att använda lite mer pengar än budgeteterat.

Men att det inte är okej,  det står klart sen kommunrevisionen nu haft ett möte med poitikerna i nämnderna och nu ska dom dessutom bli utbildade om vilket stort ansvar dom egentligen har.

- De ska lära sig vilket ansvar man har som person för sitt uppdrag i nämnderna. Man har ju ett långtgående ansvar att sätta sig in i frågorna och hitta lösningar på de problem som finns, säger Bo Zander (S)