Habo

Carema får kritik igen

2:01 min

Det privata vårdföretaget Carema tvingas nu se över sin verksamhet på Kärrsgårdens demensboende i Habo. Socialstyrelsen är kritisk till den dåliga bemanningen på nätterna. Men bolaget slår ifrån sig kritiken.

– I nuläget är jag trygg med den bemanningen vi har säger Rickard Strömqvist, som är vice regionchef på vårdföretaget.

I december förra året slog personal larm om situationen på Kärrsgårdens demensboende i Habo. De var få och hann inte med de äldre, utan tvingas lämna de demenssjuka ensamma långa perioder nattetid.

När Socialstyrelsens inspektörer sedan besökte äldreboendet kom de inte ens in utan fick stå stå utanför och vänta i en halvtimme innan någon personal släppte in dem.

När de väl öppnade var det inte för att de hört ringklockan utan för att en boende utlöst ett larm.

Under granskningen av demensboendet upptäcktes flera allvarliga brister.

Socialstyrelsen tycker det är oacceptabelt att pensionärerna lämnas ensamma i upp till två timmar om nätterna och utan möjlighet att påkalla hjälp från personal under långa perioder. Men det har Carema en lösning på, säger vice regionchefen.

– Vi har dörrlarm och rörelselarm hos de vårdtagare som behöver det. Jag är trygg med den bemanning och med det arbete som utförs på Kärrsgården, säger Rickard Strömqvist.

Även Fackförbundet Kommunals skyddsombudsman har gjort en egen nattlig inspektion hos Carema och bekräftat bilden av att de dementa lämnas ensamma orimligt länge.

Nu kräver Socialstyrelsens att Carema ser över sina rutiner. Hans Jarstig, som är kristdemokratisk ordförande i socialnämnden i Habo, lovar att man nu från politiskt håll ska agera.

– Vi kan inte acceptera det här, nu kommer vi att ta en diskussion i nästa AU och sedan får vi se hur vi går vidare, säger Hans Jarstig.