Svenska kyrkan

Församlingarna får mer makt

1:38 min

Svenska kyrkan står inför en stor omorganisation. Församlingarna ska ägna mindre tid åt administration och underhåll av kyrkorna och mer tid åt konfirmander, barngrupper och annan församlingsverksamhet.

– Att kombinera den lokala gemenskapen med en rationell hantering, det är den stora utmaningen. Vi tror att man lokalt har den största kunskapen hur man bäst är kyrka på orten där man befinner sig säger konsulten Lars Johnsson från Södertälje som är ordförande i Svenska kyrkans strukturutredning.

Svenska kyrkan står inför en omstrukturering av organisationen och det är främst tre saker som berör alla de församlingar som finns runt om i landet.

  • Man vill i utredningen ge församlingarna mer makt genom att de skall få bestämma mer.
  • Man vill också att stiftet skall ha det ekonomiska ansvaret för vård och underhåll av de kyrkobyggnader i stiftet som ägs av en församling.

– Det vi säger när vi till exempel säger att kyrkobyggnader ska flyttas till stiftet är att vi får en större solidaritet över att hantera de stora underhållsåtgärderna på kyrkorna. Sedan är det upp till den lokala nivån vad man ska göra av det här förslaget. Vi säger inte hur det ska se ut i Huskvarna eller Jönköping, men vi ger möjligheter till en betydligt enklare organisation än den som gäller, generellt sett, idag säger Lars Johnsson.

  • Till sist vill utredningen också att i största möjliga utsträckning ha gemensamma administrativa system, där vissa av dem ska vara obligatoriska.

Men alla är inte entusiastiska över den här utredningens förslag. Per-Arne Waldenvik är kyrkoherde i Kristine kyrka i Jönköping.

Oftast är det så att behovet och längtan hos människorna ska skapa förändringar. I det här fallet har de inte utgått från det och det bekymrar mig.