Kitas-granskningen

Flera Kitas-dokument saknas

Det är många dokument som saknas när nu Kitas gymnasium i Jönköping har svarat Skolinspektionen. Efter P4 Jönköpings avslöjande om flera brister på friskolan bestämde sig Skolinspektionen för en akut tillsyn på skolan.

Av de 24 punkter som Skolinspektionen vill ha svar på saknas nio. Det handlar om dokument som Skolinspektionen behöver som underlag för de utfrågningar de ska göra med lärare, skolledning och elever när de besöker skolan i nästa vecka.

Det är viktigt att få in alla dokument säger Viveca Serder, enhetschef på Skolinspektionen i Lund.

– Det skulle ha varit inne i fredags, en del har kommit in men det saknas fortfarande. Jag vet att inspektören som har ansvaret för besöket har kontaktat huvudmannen så vi får in ett så bra material som möjligt.

Kommer det påverka er bedömning att ni inte får in dokumenten?

– Det är omöjligt att svara på. Det beror på vilka dokument det rör sig om säger Viveca Serder.

En av punkterna som Kitas har svarat på är genomförda utvärderingar - men den som skolan nu lämnat in gjordes efter P4 Jönköpings granskning. Den visar bland annat att en fjärdedel av eleverna som svarat inte tycker att de inte får den utbildning de blivit lovade - och ytterligare 13 procent har svarat "Vet inte".

Efter P4 Jönköpings granskning har skolan också ändrat informationen på sin hemsida - nu har man tagit bort uppgifterna om det påstådda fina labbet i egna lokaler och bilden på skolsköterskan som inte fanns har man tagit bort.

Men trots att Skolinspektionen bedömer hur läget är nu kommer man också ha i åtanke vad skolan tidigare lovat säger Viveca Serder.

– Då får vi ju ta ställning till hur läget är vid det tillfället vi kommer. Sedan kan vi tycka att det är anmärkningsvärt att man visar en skolsköterska när det inte finns. Men det blir en del i vår bedömning att det inte finns någon skolsköterska eller att det inte finns någon laborationslokal.