Jönköping

Ryhov utreder vattenparasit

1:28 min

Parasiten som orsakade 10 000-tals magsjukefall i Östersund och Skellefteå i vintras kan mycket väl finnas i fler kommuner. Ett forskningsprojekt ska nu utreda om så är fallet.

Det var i vintras som den lilla parasiten Cryptosporidium blev mer allmänt känd för allmänheten, då den först drabbade Östersundsborna med kraftiga magsjukeanfall, några månader senare var det Skellefteås tur.

Enkäter som landstingen gjort visade att minst 12 000 drabbades i Östersund och 6 000 i Skellefteå. Undersökningarna visade att parasiten fanns i dricksvattnet, något som de här kommunerna inte kunnat veta om då det inte finns rutiner för att kontrollera parasiter.

Sjukhuslaboratoriet på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping kommer nu att spela en central roll för att se hur vanligt det är med parasiten Cryptosporidium i kommunernas dricksvatten.

– Det är inte alls omöjligt att parasiten finns i fler kommuner, framför allt när vattentäkten är ytvatten, säger Sture Löfgren, överläkare.

Nu har laboratoriet i Jönköping fått ett större EU-uppdrag som i första hand innebär att man ska undersöka förekomsten av virus i kommunernas dricksvatten.

– Vi ska vara det diagnostiska laboratoriet för det här stora EU-projektet, och det ger möjlighet att få hit den nya metodiken som behövs.