Jönköping

Skrev ut falska intyg - lärare polisanmälda

1:59 min

Två lärare på Bäckadalsgymnasiet i Jönköping har stängts av. Lärarna jobbade på transportutbildningen TTC och skolan riskerar bli av med sin utbildning, sedan det kommit fram att det utfärdats falska intyg.

En polisutredning har inletts och idag på förmiddan höll Jönköpings kommun presskonferens.

Det är Myndigheten för samhällskydd och beredskap som tagit emot intygen från fordonsprogramet TTC - en del av Bäckadalsgymnasiet - i Jönköping, men senare har man kunnat konstatera att utbildningen aldrig genomförts på skolan.

Det hela uppdagades när en lastbilschaufför stoppades av polisen. Det visade sig att han hade ett intyg för att få köra farligt gods, men han berättade också att han aldrig fått den utbildning som krävs för att få det. Polisen kontaktade då MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som i sin tur kontaktade Jönköpings kommun. Ledningen på skolan är skakade över uppgifterna.

– Det är oerhört allvarligt och det är med bestörtning som vi tar del av de här uppgifterna säger gymnasiechefen Stefan Hagström.

Hur tror att det kan ha gått till?

– Vi vet ju inte detta och det är därför vi tillsatt en extern utredning. Vi har också polisanmält den här saken och i avvaktan på det här är de här lärarna avstängda. Vi vill inte spekulera i det här utan vill gå till botten med det här via de här utredningarna säger Hagström.

Tror du att det kan vara fler förare som fått intyg utan att ha gått utbildningen?

Det är det vi inte vet, det är därför utredningen är så viktigt för att få reda på hur omfattande det här är.

Nu riskerar Bäckadalsgymnasiet att få sin utbildning indragen om det stämmer att skolan utfärdat intyg för en lastbilschaufför utan att han genomgått utbildningen för att få köra farligt gods.

– Att man får upphöra med verksamheten. Man får alltså inte fortsätta som förarutbildare, alltså ge ADR-intyg säger Björn Andersson på MSB.


För att transportera farligt gods krävs ett giltigt intyg som visar att föraren genomgått en förarutbildning och examinerats från utbildningen med godkänt resultat.