Jönköping

Polisen granskar cyklister idag

Du som är ute och cyklar i Jönköping idag kan mycket väl stöta på en och annan polis. För just idag gör polisen en speciell insats och syftet är att vi ska bli medvetna om vilka regler som styr i cykeltrafiken.

Enligt polisen verkar en del tro att förbudsskyltar i trafiken inte gäller cyklister.

Så en av myndighetens uppgifter idag är att påminna om att till exempel enkelriktat gäller för både bilar och cyklande, att man ska gå på gågator och stanna vid stopp-skyltar. Till synes självklara regler som det ändå slarvas med.

Målet är att minska antalet olyckor i Jönköping.

Polisen har ju själv rört sig ute på cykel i staden under en tid - och fått kritik för att inte följa trafikregler.

– Vi har faktiskt rätt att bryta mot trafikförordningen för att kunna jobba effektivt och komma fram till platser eller personer som på ett eller annat sätt är intressanta ur polisiär synvinkel, förklarar Mats Rosenqvist, närpolisområdeschef i Jönköping, på polisens hemsida.

Men han betonar att det handlar om att använda den möjligheten varsamt. Som poliser ska man vara ett föredöme i trafiken, enligt Rosenqvist.