Lantbruk

Grisbonde - ett yrke utan knorr

1:47 min

Grisuppfödarna är på krigsstigen. Man kräver bland annat bättre betalt för att rädda en alltmer tynande näring.

Nyligen samlades 48 av Sveriges grisuppfödare, med totalt över 500 000 slaktgrisar, i Jönköping för att diskutera framtiden.

Man kräver bland annat en betalning för grisarna på samma nivå som de tyska uppfödarna får.

Det tycker Magnus Karlsson, grisuppfödare utanför Aneby, är ett rimligt krav.

– Det är väldigt illa, väldigt illa är det säger Magnus Karlsson.

Om det är så illa, varför är man grisbonde i Sverige?

– Det är inte så lätt att backa ur, just kortsiktigt, annars är det ju nedläggning som gäller framöver och det ser man ju på hur många som avvecklat nu på senare tid. I Sverige var det över 100 stycken i början av året säger Karlsson, som kallar det en näring i gungning.

Grisuppfödningen i Sverige går på knäna och för att det skall bli någon lönsamhet i den ställer nu grisbönderna flera krav.

  • Att säga upp och skriva om leveransavtal så att det blir mer lönsamt för bonden.
  • Att man kopplar foderpriset till grispriset.
  • Att uppfödarna börjar exportera grisarna om inte svenska slakterier höjer betalningen. Idag kostar det runt fyra kronor mer per kilo att föda upp en gris i Sverige mot i Tyskland.

Det vi får för grisen räcker inte till maten till grisen. Vi får lägga till pengar för att sälja en gris säger grisuppfödaren Magnus Karlsson.

De 48 grisuppfödarna menar att det absolut viktigaste är att slakterierna i Sverige börjar tänka på sin egen situation, om de inte lyssnar på leverantörerna av råvaran så gräver de sin egen grav menar uppfödarna.

De menar att man bör utforma leveransavtalen så att bonden inte binder sig att leverera hela produktionen till ett slakteri. På så sätt skulle bonden få mycket större säkerhet och möjlighet att planera foderinköp på ett bättre sätt än idag.

 – Råvarorna till fodret är väldigt dyrt. Grisföretagandet har inget berättigande på den svenska marknaden. Prisnivån är så låg och med alla djurskyddskrav vi har så måste vi få bättre betalt annars självdör hela näringen.