JÖNKÖPING

Investeringstakt oroar ekonomichef

1:45 min

Jönköpings kommun bygger och investerar nu så mycket att det börjar bli ett problem. I år slår investeringarna rekord och nu vill ekonomichefen Leif Eriksson dra i nödbromsen innan det går ut över andra verksamheter.

Jönköpings kommun ökade byggtakten under krisen för att hämma konjunktursvackan men också för att passa på att bygga när det blev lite billigare.

Sedan dess har kommunen behållit den höga nivån och blir allt som planeras av så investerar kommunen i år runt 1 miljard kronor. Det är rekord och tre gånger så mycket som för några år sedan.

-Tillbaka i tiden kan vi konstatera att investeringsnivån de senaste åren ökar rejält säger Leif Eriksson.

Risker

Därför vill nu ekonomichef Leif Eriksson dra i handbromsen. Risken är att kommunen måste börja låna så mycket att räntekostnaderna ökar och börjar ta pengar från till exempel skola och omsorg.

-Om det skulle vara så att det rinner iväg så tvingas vi låna pengar och då kommer räntekostnader och avskrivningar att tränga undan kärnverksamhet i resultaträkningen.

Investeringstak

Politiker och tjänstemän är nu överens om att sätta ett tak för investeringar från och med nästa år, det skulle kunna innebära tuffare prioriteringar bland alla önskemål om sporthallar, nya vägar och uppfräschade parker som finns bland invånarna och efterlängtade byggen får skjutas upp.

-Jag vill ha en rejäl diskussion om de nivåer vi behöver ha inför framtiden.

Har inte ett tak en hämmande effekt på Jönköpings utveckling?

-Det behöver det absolut inte ha, utan det underlättar att vi prioriterar rätt saker säger Leif Eriksson.