JÖNKÖPING

Snarkare lever farligt

1:40 min

Runt 1500 personer lider av sömnapné i länet. Nu pågår ny forskning på länssjukhuset Ryhov som bland annat visar att snarkning inte bara är ett problem för sänggrannen, utan också för hälsan.

25 procent av den vuxna befolkningen är snarkare. Och för fyra procent har det gått än längre, de har drabbats av andningsuppehåll eller sömnapné.

Forskning

På länssjukhuset Ryhov pågår mycket forskning just nu om snarkning och sömnapné. Bland annat har en studie där specialistläkaren Ola Sunnergren ingår visat att snarkningen orsakar vibrationer och ju längre den får fortsätta utan behandling ju större risk är det att det leder till diagnosen sömnapnésyndrom.

Ökade risker

Det i sin tur innebär trötthet på dagen och ökar risken för hjärtkärlsjukdiomar och förträngningar i halspulsådern. Och nu håller Ola Sunnergren i ytterligare ett projekt med ett hundratal patienter inblandade, det ska pågå under fem år.

-Vi vill undersöka om de här vibrationerna som snarkningen innebär utgör en risk för att man senare utvecklar sömnapné. För att undersöka det jämför vi personer som inte snarkar och inte har andningsuppehåll med personer som snarkar, men ännu inte har andningsuppehåll och personer som utvecklat sömnapné.

Allvarligt

Vad den studien leder till får vi veta om några år. Men klart är ändå att man ska ta snarkning på allvar.

-Bakom snarkningen kan det dölja sig andningsuppehåll vilket är förknippat med en ökad risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar säger Ola Sunnergren.