Växjö stift

Fler ungdomar konfirmerar sig

1:42 min

Antalet ungdomar i Växjö stift väljer att konfirmera sig. Under 2010 valde fyra av tio femtonåringar att konfirmera sig, det innebär att stiftets siffror är högre än riksgenomsnittet.

-Det beror på en målmedveten satsning om att göra konfirmationen mer upplevelsebaserad än den traditionella katederundervisningen, säger Per Sjöstrand, komminister och församlingspräst i Kristina Ljungarums församling.